۲۱:۲۸  -  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۱۸

. امام حسین (ع) هر کس چشمانش برای ما پر اشک شود یا اشکی بریز خداوند او را در به…

.
امام حسین (ع)
هر کس چشمانش برای  ما پر اشک شود یا اشکی بریز خداوند او را در به…

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب