۲۰:۳۷  -  ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۴

مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی

این مقاله بر آن است که ضمن تبیین نظریه‌های مطرح در قلمرو مسئولیت کیفری، نحوه توزیع این مسئولیت را با تأکید بر مدیر مسئول و نویسنده در قوانین مطبوعاتی ایران از گذشته تا حال و نیز تطبیق نظریات در هر دوره تاریخی را بررسی کند و بر این فرض استوار است که قانون مطبوعات ایران در شناخت مسئولیت کیفری به طور شفاف از یک نظریه واحد، تبعیت نمی کند و مسئولیت مرتکبین جرائم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است.

 

دانلود مقاله: مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی

در ادامه بخوانید:  دانلود Keep My Notes – Notepad & Memo Premium 1.70.12 – برنامه یادداشت برداری سریع و آسان اندروید
کلید واژه ها

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب