۰۹:۴۰  -  ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
۳۴

چند درجه انحراف از قبله، موجب بطلان نماز نمی شود؟ پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی

نصر قم | حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره نماز پاسخ گفته است.

چند درجه انحراف از قبله، موجب بطلان نماز نمی شود؟ پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب