۱۰:۰۴  -  ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۶۷
نورمن سلومون

رسانه ها و جنون نظامی گری

نصر قم |تحقق سیاست های جنگ افروزانه و سلطه طلبانه ایالات متحده امریکا، بدون نقش آفرینی و همراهی رسانه های این کشور، امکان پذیر نیست.

رسانه ها و جنون نظامی گری

در سایه همراهی و همگامی شبکه رسانه ای و نظامی امریکا، نوعی انحصار رسانه ای در این جامعه شکل گرفته است. در چنین شرایطی، رفتارهای جنگ طلبانه و غیرانسانی دولتمردان این کشور، طبیعی و متعارف جلوه می کند.
امروزه رسانه ها، نوعی سیاست فعال پیش گرفته اند،ولی باور ندارم که آنها از بررسی حقایق مربوط به ارتباط رسانه ها با دولت جنگ طلب خود، رضایت خاطری داشته باشند.در حال حاضر، جنگ، مهم ترین اصل سیاست خارجی امریکاست و از این رهگذر، رسانه ها به نمایندگان دولتمردان جنگ افروز بدل شده اند. در پرتو فعالیت این نمایندگان جدید، تبلیغ و ترویج نظامی گری اوج گرفته است تا کشور به سمت خودکامگی و سلطه جویی رهنمون شود. نگاهی به اخبار مطرح در رسانه ها حکایت از آن دارد که چگونه ماشین جنگ را به خوبی تنظیم کنیم. در چنین شرایطی، نیازمند آنیم تا این بحث را مطرح کنیم که به راستی چگونه می توانیم این ماشین جنگ را از کار بیندازیم؟

در ادامه بخوانید:  دانلود Angry Birds Match 3.2.2 – بازی پازلِ پرندگان خشمگین اندروید + مود

هنگامی که اختلاف ها و شکاف هایی بین دو حزب سیاسی حاکم رخ می دهد، جریان های غالب خبری، نوعی نگرش متفاوت در پیش می گیرند، ولی هنگامی که نخبگان حکومت در مسئله جنگ با یکدیگر همراه و همگام می شوند و اختلاف هایشان را کنار می گذارند، از طرح و بررسی چنین موضوعی، چشم پوشی می کنند.با کنار گذاشتن اختلاف های دو حزب اصلی امریکا، رسانه های برجسته نیز این رفتار را پیشه می کنند، ولی سکوت سیاست مداران و رسانه ها را نباید سکوت و رضایت ما تلقی کرد.
مارتین لوترکینگ، در آخرین ماه های زندگی اش از ضرورت مقابله با دولت جنگ افروز صحبت می کرد. ویدر ژانویه ۱۹۶۸ گفت: «هرگز علاقه ندارم تا خود را با شرایطی اقتصادی وفق دهم که ضروریات و نیازهای اولیه را از اکثریت جامعه می ستاند تا تجملات و ناز و نعمت را به اقلیت هدیه دهد. من نمی خواهم خود را با جنون نظامی گری همراه سازم… .»همچنین وی در ماه مارس ۱۹۶۸ گفت: «بمب هایی که در ویتنام بر سر مردم فرود آمد، در حقیقت، در داخل امریکا منفجر شده است. چنین بمب هایی، آمال و فرصت های ما را برای داشتن یک امریکای شایسته از بین برده است».
ما امروز می گوییم، بمب هایی که بر سر عراقی ها فرود می آید، در حقیقت، در داخل امریکا منفجر شده اند و این بمب ها، آمال و فرصت های پیش روی ما را برای داشتن امریکایی شایسته از بین برده است. سربازان ما از مأموریت هایی که هدف آن، چیزی جز قتل و خون ریزی نیست، به خانه بازمی گردند، در حالی که از نظر روحی و جسمی، مجروحند و درد و رنج ما زمانی افزون می شود که درمی یابیم منابع بسیاری به جای آنکه در راستایرفع نیاز مردم هزینه شود، در جنگ تلف شده است.
امروزه ضروری است در برابر دروغ ها و باورهای غلطی بایستیم که همیشه و بیش از پیش به جنگ دامن می زنند. در این برهه زمانی شاهدیم صفحه های نخست نشریه نیویورک تایمز، با فریب کاری، از تسلیحات کشتار جمعی عراق خبر می دهد تا راه را برای هجوم به این کشور هموار سازد. در همین زمان، ضروری است تا حقایق مرتبط با درد و رنج بشری که امروزه با جنگ پیوند خورده است، بر همگان آشکار شود. لازم است هم به طرح و افشای دروغ پردازی های آنها و هم به نتایج هولناک رفتارهایشان بپردازیم و بی شک، پرداختن صرف به یکی از این دو مورد نمی تواند ثمربخش باشد.
این شبکه رسانه ای، نظامی و صنعتی به مدد اصلاحیه قانون اساسی امریکا شکل گرفت. چنین شبکه ای با ایجاد نوعی انحصار رسانه ای، عملکردهای جنایت کارانه این دولت جنگ افروز را طبیعی جلوه می دهد. به همین دلیل، در پرتو فعالیت چنین رسانه هایی،ما تشویق می شویم که این شرایط را شرایطی طبیعی بپنداریم، نه جنون آمیز.

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب