۰۹:۲۲  -  ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۷۵
مایکل چاسودفسکی

دکترین «دفاع مشروع از خویشتن» در تبلیغات جنگ

نصر قم |در این دوره های حساس زمانی، نبرد تبلیغاتی بر پایه این توهم شکل گرفته که «امریکا در معرض تهاجم» است.

دکترین «دفاع مشروع از خویشتن» در تبلیغات جنگ

این «واقعیت مجعول» که رسانه های جمعی و تعدادی از پایگاه های اینترنتی، انتشاردهندگان اصلی آن به شمار می روند، جنگ را اساسی ترین راهکار برای «دفاع مشروع از خویشتن» معرفی می کنند و با این حال، اهداف اقتصادی و استراتژیک آن را به دقت و با مهارت از اذهان دور می دارند.شاهد این مدعا را در این سخن تکراری بوش می توان جست که: «ما هم اکنون در خطر تهاجم قرار داریم؛ زیرا عاشق آزادی هستیم… و تا زمانی که به آزادی و ارزش حیات همگان عشق بورزیم، دشمنان ما در پی ضربه زدن به ما هستند».

هم اینک که دکترین «جنگ پیش گیرانه» و «جنگ علیه تروریست ها»، به دو مؤلّفه اساسی نبرد تبلیغاتی پنتاگون تبدیل شده است، دشمنان امریکا را به دو حوزه «حکومت های خودسر» و «تروریست های مسلمان» می توان تقسیم بندی کرد. به این ترتیب، با توسل به این گونه ادعاها که این دشمنان، نه به مدد سلاح های متعارف، بلکه با ترور و سلاح های کشتار جمعی، به عرصه مبارزه گام نهاده اند، جنگی تبلیغاتی علیه آنها سامان داده شده است.

در ادامه بخوانید:  دانلود Hidden Hotel 1.1.25 – بازی ماجراجویی هتل مخفی اندروید + مود

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب