گرافیک متحرک | توصیه‌های غذایی برای روزه‌داران رمضان نصر قم | روزه گرفتن در ماه رمضان باعث می‌شود شما وعده‌های غذایی متفاوتی را نسبت به دیگر اوقات مصرف کنید.

روزه گرفتن در ماه رمضان باعث می‌شود شما وعده‌های غذایی متفاوتی را نسبت به دیگر اوقات مصرف کنید.

تغییرات در فواصل مصرف و نوع غذاها در ایام روزه‌داری لزوم رعایت احتیاطاتی را مطرح می‌کند.

این گرافیک متحرک از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت توصیه‌های را درباره تغذیه در رمضان ارائه می‌کند.

در ادامه بخوانید:  جوان سازی پوست با جوانه شبدر
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ - ۲۳:۵۵
۷۸

نظر دهید