۱۰:۵۷  -  ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۷۷

شکل دادن ذهن امریکاییان

نصر قم |بسیاری از امریکایی ها نمی توانند بفهمند بازیچه شده اند. حتی شهروندی که در مورد اخبار کنترل شده توضیح می دهد، در این دام می افتد؛ زیرا او با یک گستره ظاهری از عقاید روبه رو شده است و فکر می کند می تواند با اعتقاد به سردبیر یا مفسر مورد انتخاب خودش، از دست کنترل کنندگان اندیشه فرار کند.

شکل دادن ذهن امریکاییان

امریکایی هایی که اوقات زیادی را تحت تأثیر القاهای رسانه ها هستند، به سختیمی توانند میان موقعیت های غیرواقعی و واقعی،فرق بگذارند. البته واکنش آنها به رفتار، گفتار و نگرش های هنرپیشه های تلویزیون، به همان اندازه است که به هم سالان خود در زندگی واقعی واکنش نشان می دهند. برای تمام امریکایی ها، جهان واقعی با واقعیت های غلطی که تلویزیون نمایش می دهد، جای گزین شده است و به نیاز فوری آنان برای سازگار شدن با این واقعیت غلط باید پاسخ داده شود. بنابراین، هنگامی که یک نویسنده تلویزیونی برخی عقیده ها و رفتارها را از طریق شخصیت های تلویزیونی، تأیید و بقیه را رد می کند، برای پیروی از نگرش های خود به میلیون ها بیننده فشار شدیدی وارد می آورد.

این امر به جز برنامه های تلویزیونی، در مورد اخبار نیز صدق می کند. فریب کاری این نوع کنترل افکار عمومی در این است که حتی هنگامی که ما می پذیریم برنامه ها یا اخبار، جانبدارانه است، باز هم صاحبان رسانه می توانند بسیاری از ما را کنترل کنند. برای مثال، رفتار رسانه ها را در مورد خاورمیانه در نظر بگیرید. برخی سردبیران یا مفسران، در تمام اظهاراتشان به صورت کورکورانه ای، طرفدار اسراییل هستند، در حالی که دیگران تقریبا بی طرف به نظر می رسند. با این وصف، هیچ کس جرئت نمی کند بگوید دولت ایالات متحده در منازعه اعراب و یهود، از طرف ناحق حمایت می کند یا اینکه حادثه ۱۱ سپتامبر نتیجه این پشتیبانی بود. هیچ کس جرئت نمی کند بگوید فرستادن نیروهای امریکایی به عراق به جای تأمین منافع امریکا، منافع یهود را تأمین می کند.

در ادامه بخوانید:  دانلود AMS Software PhotoWorks 6.00 + Portable

بسیاری از امریکایی ها نمی توانند بفهمند بازیچه شده اند. حتی شهروندی که در مورد اخبار کنترل شده توضیح می دهد، در این دام می افتد؛ زیرا او با یک گستره ظاهری از عقاید روبه رو شده است و فکر می کند می تواند با اعتقاد به سردبیر یا مفسر مورد انتخاب خودش، از دست کنترل کنندگان اندیشه فرار کند. این یک موقعیت «به هرحال، من برنده ام» است. هر موضوعی که در گستره مجاز عقاید عمومی قرار گیرد، برای صاحبان رسانه، مقبول است و هیچ واقعیت یا نقطه نظر غیرمجازی اجازه فاش شدن ندارد و اگر آنها بتوانند، از آن جلوگیری می کنند.
کنترل عقیده ها تقریبا به صورت یک دست صورت می گیرد. تمام رسانه های کنترل شده (تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها و فیلم های سینمایی) با یک عقیده ثابت سخن می گویند و هر کدام، دیگری را تقویت می کنند. با وجود حضور مجموعه ای متنوع، اختلاف عقیده واقعی وجود ندارد و برای توده عظیمی از مردم که ممکن است به آنها اجازه داده شود عقایدی متفاوت با صاحبان رسانه برگزینند، منبع واقعیت ها و عقاید جای گزینی وجود ندارد. به آنها نگرش واحدی از جهان القا شده است: واقعی جلوه دادن افسانه «هولوکاست» یهود؛ مساوی جلوه دادن تمام جهت گیری های جنسی و برابر نشان دادن هم جنس بازی و زناشویی طبیعی و جاذبه جهانی «کثرت گرایی».این نگرش به جهان را صاحبان رسانه طراحیکرده اند تا با اهداف خودشان سازگار باشد. مردم نیز عقاید خود را با این جهت گیری ها سازگار می کنند، موافق با آن رأی می دهند و متناسب با این تفکر، شکل می بخشند.

در ادامه بخوانید:  دانلود Hungry Shark Heroes 2.8 – بازی شبیه ساز فوق العاده زیبا “قهرمانان کوسه گرسنه” اندروید + دیتا

صاحبان قادر و مطلق رسانه چه کسانی هستند؟ آن گونه که ما می فهمیم، تا اندازه زیادی، یهودیان، صاحبان مطلق رسانه هایند. این امر به سادگی یک کنترل ساده سرمایه داران سودطلب (که اتفاقا برخی از آنها، یهودی هستند)، بر رسانه ها نیست. اگر موضوع این بود، قومیت صاحبان رسانه باید حداقل به نسبت غیریهودیان ثروتمند و یهودیان ثروتمند منعکس می شد. با وجود استثناهای برجسته، کثرت یهودیان در رسانه ها آن قدر زیاد است که ما مجبوریم بپذیریم این امر ناشی از چیزی بیشتر از یک تصادف است.

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب