۱۰:۵۶  -  ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۵۲

قدرت و مالکیّت رسانه‌ها

نصر قم | امروز در جهان، هیچ قدرتی، بزرگ تر از قدرتی نیست که در امریکا، در دست فریب دهندگان افکار عمومی قرار دارد.

قدرت و مالکیّت رسانه‌ها

کوین آلفرد استرم
این مقاله ابتدا به نقش رسانه ها در شکل دادن تفکر و شخصیت افراد و سپس به بررسی گرایش و جهت گیری مطالبی پرداخته است که رسانه ها منتشر می کنند.همچنین با بررسی تاریخ و ساختار شرکت های بزرگ رسانه ای، شیوه اداره آنها را به وسیله یهودیان توضیح می دهد و به انحصاریاشاره می کندکه یهودیان در صنعت رسانه به دست آورده اند. در پایان، مسائلی چون جنگ هایامریکا در عراق و خلیج فارس را با تحریک و به نفع یهود دانسته و بر لزوم مقابله با انحصار رسانه ای یهودی تأکید کرده است.

امروز در جهان، هیچ قدرتی، بزرگ تر از قدرتی نیست که در امریکا، در دست فریب دهندگان افکار عمومی قرار دارد. این قدرت با قدرت پاپ یا شاهان در گذشته و نیز ژنرال های پیروز یا کشیش های بلندمرتبه ای که توانسته اند یک قدرت را از پیش پای خود بردارند، برابری نمی کند.این قدرت در خانه هر امریکایی نفوذ دارد و تقریبا در تمام ساعت های بیداری کار می کند. این قدرت،ساختار ذهنی هر شهروندی، پیر یا جوان، فقیر یا ثروتمند، ساده یا باتجربه را شکل می دهد و می سازد.

در ادامه بخوانید:  تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی

رسانه های گروهی ابتدا تصوری از جهان را برای ما شکل می دهند. سپس به ما می گویند که درباره این تصور چگونه فکر کنیم. اساسا هرچه ما درباره وقایع بیرون یا همسایگی خودمان یا چرخه اطلاعات می دانیم یا فکر می کنیم که می دانیم، از طریق روزنامه ها، مجله های خبری هفتگی، رادیو یا تلویزیون به ما داده شده است.این امر فقط یک پنهان کاری بزرگ درباره ماجراهای مهم خبری، به وسیله روزنامه های ما یا یک تحریف شرم آور تاریخ تلویزیونی نیست. آنها در مدیریت اخبار و برنامه هایی که به ما نشان می دهند، هم ظرافت و هم مهارت را اعمال می کنند.

برای مثال، در یک گزارش خبری، اینکه بر کدام بخش ها تأکید می شود و کدام بخش ها کم اهمیت جلوه داده می شوند؛ روش گزارش خبر، انتخاب کلمات، تن صدا و حالت صورت گزارشگر؛ بیان خلاصه اخبار؛ انتخاب تصاویر؛ همگی به طور پنهانی،ولی به صورت عمیق، بر شیوه تفسیر ما از چیزی که می بینیم یا می شنویم، اثر می گذارند.

در ادامه بخوانید:  دانلود SketchUp Pro 2019 v19.2.222 Win / 19.1.173 macOS

گذشته از این، نویسندگان روزنامه و سردبیرها، هر شک باقی مانده در ذهن های ما را از بین می برند. آنها با به کار بستن دقیق تکنیک های پیشرفته روان شناختی، فکر و عقیده ما را رهبری می کنند، تا جایی که ما را با ارزش های فرهنگی و اقتصادی خودشان هماهنگ می کنند.

نظر دهید

  • پیشنهاد شده

  • نصر قم

    اینستاگرام نصر قم
    اخبار قم
  • آخرین مطالب متن

    آخرین مطالب